Strona główna
  Katowice - Brynowska 25 weterynarz

Tam gdzie szczęściu... miało nic nie grozić.

Temat: Polecam Weterynarza z Katowic !! (śląskie)
Dwóch swietnych lekarzy weterynarii u ktorych leczyłam swoje psiaki a teraz lecze Fidzia

Aleksandra Paczkowska, lekarz weterynarii
Mirosław Rybicki, lekarz weterynarii
oboje przymuja w Katowicach
ul. Brynowska 25c
tel./fax (+48) (0) 32 251 75 30
tel. (+48) (0) 32 205 14 67
czynne całą dobę
godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek
8-20
soboty, niedziele,
dni świąteczne
9-18
dyżur nocny:
po godzinach przyjęć
Źródło: forum.4lapy.info/viewtopic.php?t=3548Temat: Wolne stanowiska - weterynaria
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko: zastępca powiatowego lekarza weterynarii w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Wodzisławiu Śląskim

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Wodzisław Śląski
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wodzisławiu Śląskim
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Rzeczna 24

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* realizowanie zadań określonych w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej
* współpraca z terenowo właściwymi instytucjami i urzędami: Inspekcją Sanitarną, Policją, organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi
* wykonywanie w zastępstwie Powiatowego Lekarza Weterynarii czynności w zakresie spraw organizacyjnych, finansowo-księgowych i administracyjnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe weterynaryjne
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią
* pozostałe wymagania niezbędne:
o posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
o tytuł specjalisty z epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
o znajomość przepisów prawa krajowego i UE w zakresie weterynarii
o znajomość ustawy o służbie cywilnej i Kodeksu Pracy
o znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
o znajomość ustawy o finansach publicznych
o prawo jazdy kat. B
o dyspozycyjność, komunikatywność
o umiejętność podejmowania decyzji

wymagania dodatkowe

* znajomość języka obcego (angielski, niemiecki)
* umiejętność pracy w zespole
* umiejętność dostosowania się do zmian
* kultura osobista
* radzenie sobie ze stresem

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* oświadczenie kandydata o wyrażeniu gotowości do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Wymóg złożenia ww. oświadczeń wynika z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. nr 165 poz. 1171). (oświadczenie dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie specjalizacji
* kopie świadectw pracy
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych

Inne informacje:

Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika 1,900 kwoty bazowej ustalanej dla członków korpusu służby cywilnej. Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 032 60-91-625 begin_of_the_skype_highlighting 032 60-91-625 end_of_the_skype_highlighting

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-20

pod adres:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Brynowska 25a
40-585 Katowice
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=817 Tematy
 : Tam gdzie szczęściu... miało nic nie grozić.
 : Katowice Chrzanów Rozkład jazdy
 : Katowice Kuratorium Praca nauczyciel
 : kawalerka do wynajęcia tanio Katowice
 : Katowice wynajem pokoi dla studenta
 : Katowice tanie części Fiat
 : Katowice Stare zdjęcia i pocztówki
 : Katowice Osiedle Gwiazdy przestępczość
  • zydzi na ziemiach polskich
  • daguchna
  • emulacja na hp1000
  • numer;1638
  • jak adresowac listy koperty dla dzieci
  •  . : : .
    Copyright (c) 2008 Tam gdzie szczęściu... miało nic nie grozić. | Designed by Elegant WPT